Dr. Héjjas István: Reagálás megjegyzésekre a klímaváltozással kapcsolatban

A Magyar Energetika 2017/1. számában (18-20. oldal) olvasható cikk [2] megjegyzéseket fogalmaz meg ugyanezen folyóirat 2015/5-6. számában (36-41. oldal) közölt írásommal [1] kapcsolatban, amelyben számos ott olvasható meg- állapítást igyekszik cáfolni. Az ellenérvek között akad azonban néhány, amely tudományos szempontból vitatható.

Teljes PDF dokumentum letöltése itt!

 

Petz Ernő: Kérem, ez meg van szervezve!

A klímavédelem dübörög: gigantikus klímacsúcsok (több tízezer résztvevővel), keretegyezmények, klímacélkitűzések és vállalások, 97 %‐osan elfogadottnak deklarált (hazudott) klímapolitika, közös klíma‐  és energiapolitika, dekarbonizáció az energiaellátásban, szélerőmű‐erdők, napelemtáblák minden mennyiségben, államfők, kormányok, G7‐ek, G20‐ak felsorakozása, a médiumok szégyenletes és szolgalelkű  (megvásárolt?) egyoldalúsága, a klímatudomány és a „klímaszkeptikusnak” bélyegzett szakemberek kiszorítása, a szakmai párbeszéd teljes negligálása. Mintha egy új kifordított világvallás kialakulásának tanúi lennénk.    Mi vezetett ide, és hogyan működik ez? Erre keressük a választ.

Forrás és teljes cikk!

 

Dr. Héjjas István: A klímaváltozás hatása az evolúcióra

Darwin szerint az evolúció hajtóereje a létért folyó küzdelem, amelynek során folyamatosan alkalmazkodni kell a változó környezeti feltételekhez. Ennek során annak a fajnak nagyobb a túlélési esélye, amelyiknek jobb az adaptációs képessége. A változó környezeti feltételek legfontosabb tényezője pedig az éghajlat szüntelen, kiszámíthatatlan megváltozása.

Forrás és a teljes cikk!

Napfolttevékenység és klímaváltozás

Az 1. ábra egy un. napfolttérképet mutat, amely 2016. július 13‐hoz tartozik. Rendszeresen nap, mint nap készülnek ilyen térképek, amelyeken minden napfolt (napkitörés) egy‐egy azonosító számot kap. A szóban forgó napon az ábra szerinti 2562 – 2565 számú napfoltok voltak megfigyelhetők.

Forrás és teljes írás megjelenítése!

Héjjas István: Klímaváltozás és szén-dioxid

A klímaváltozás elleni intézkedések jelentős gazdasági terheket rónak az érintett országokra, így hazánkra is. Kérdés azonban, hogy tudományos szempontból mennyire tekinthető megalapozottnak a CO2-emisszió és a klímaváltozás közötti kapcsolat. A hivatalosan elfogadott klímaelmélet megállapításait ugyanis számos kiváló tudós vitatja, mivel abban a széndioxid szerepe irreálisan eltúlzott, habár a véleményüket a média általában elhallgatja. Jelen cikk a legfontosabb ellenérveket foglalja össze, amelyekből az a következtetés adódik, hogy a klímaváltozás elleni értelmetlen szélmalomharc helyett ésszerűbb lenne a rendelkezésre álló erőforrásokat az alkalmazkodás érdekében felhasználni.

Teljes cikk letöltése!

 

A Reális Zöldek Klub állásfoglalása a klímaváltozás és a megújuló energiák kérdésében – 2016

A Reális Zöldek Klub fontosnak tartja a természet és a környezet állapotának megőrzését és ápolását, ugyanakkor fel kíván lépni minden olyan áltudományos „zöld” propaganda ellen, amellyel nagyobb kárt lehet okozni a természeti környezetben, mint ha nem tennénk semmit.

RZK  nyilatkozat 2016 – PDF letöltése!