A klímahisztéria ellentmondásai

Az éghajlat melegedésének oka állítólag az, hogy a kibocsátott széndioxid hatására fokozódik az üvegházhatás. Az eltitkolt kutatási eredmények szerint a széndioxid, a felszíni hőmérséklet, és az üvegházhatás változása között nincs egyértelmű kapcsolat, a melegedés – rövid, néhány évtizedes távlatban – akár csökkenő üvegházhatás mellett is folytatódhat. Mivel az éghajlat a Föld keletkezése óta folyamatosan változik, és emberi beavatkozással nem befolyásolható, ezért az anyagi és szellemi erőforrásokat „klímavédelem” helyett inkább az elkerülhetetlen változásokhoz való alkalmazkodásra, valamint az emberiség más fontos problémáinak megoldására kellene fordítani.

Letölthető a témával foglalkozó cikk valamint az előadás prezentációja.

 

Planetáris klímahisztéria

Magyar professzor, Amerikában él, és a jól fizető állás helyett a tudományos igazságot választotta. A fizika törvényeit ugyanis szerinte nem lehet szavazással megváltoztatni. Azok megsértését maga a természet szankcionálja – szigorúan és megfellebbezhetetlenül. Miskolczi Ferenc a NASA volt klímakutató tudósa azt a divatos nézetet vitatja, hogy a széndioxidkibocsátás és a klímaváltozás között összefüggés létezik. Neki tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.   2016. Július 27.

Teljes cikk PDF letöltése!

Gazdag László – Klímahisztéria

Gazdag László

KLÍMAHISZTÉRIA

Üvegházhatás

A fólia alatt, az üvegházban melegebb van, mint kívül, és ez egy átlagos lakásban is érzékelhető. Az üveg átengedi a látható fényt, de visszatartja az infravörös sugarakat. A látható fény tartományában beérkező foton visszaverődve a tárgyakról energiát veszít, csökken a frekvenciája, nő a hullámhossza, és ha átcsúszik az infravörös tartományba, akkor már nem tud átjutni kifelé az ablaküvegen. A vörösön inneni elektromágneses sugarak frekvenciája viszont megegyezik az atomok, kisebb molekulák rezgésével, ezért melegítik föl a levegő atomjait, molekuláit. Nagyobb méretekben ez játszódik le bolygónk légburkában is. Mindig vannak a légkörben üvegházhatást fokozó szennyező anyagok, gázok, mint például a por, a vízpára, vagy a széndioxid, metán és a nitrogénoxidok. Ezek többnyire a vulkáni tevékenység révén kerülnek a légkörbe, kivéve a vízpárát. Ha nem lenne semmilyen ilyen szennyeződés a levegőben, Földünk légkörének, felszínének átlaghőmérséklete -40 Celsius fok lenne csupán.      Tovább olvasom…