Szarka László: Valóban tönkretettük a Föld önszabályozó rendszerét?

Az „urbánus zöldideológia” halálos fenyegetést jelent

Egy évvel az angliai megjelenést követően, 2010-ben adták ki Magyarországon James Lovelock Gaia halványuló arca. Utolsó figyelmeztetés (The vanishing face of Gaia. A final warning) című könyvét. Annak ellenére, hogy a mű egy világhírű kutató életműve összefoglalásának tekinthető, érdemi kritika alig jelent meg róla. A szerzőnek az éghajlatváltozással, az energiakérdéssel, valamint az „urbánus zöldideológiával” kapcsolatos gondolatai sokakat megbotránkoztatnak, de mindenkit el kell, hogy gondolkodtassanak.

Tovább a teljes cikkhez  Szarka_Laszlo_irasa  PDF

Utolsó figyelmeztetés a világ megóvására

Szarka László geofizikus-mérnök, az MTA doktorának írása a Magyar Nemzet 2011. június 7-i számában jelent meg a következő alcímekkel:

Valóban tönkretettük a Föld önszabályozó rendszerét?
Az „urbánus zöldideológia” halálos fenyegetést jelent

Egy évvel az angliai megjelenést követően, 2010-ben adták ki Magyarországon James Lovelock Gaia halványuló arca. Utolsó figyelmeztetés (The vanishing face of Gaia. A final warning) című könyvét. Annak ellenére, hogy a mű egy világhírű kutató életműve összefoglalásának tekinthető, érdemi kritika alig jelent meg róla. A szerzõnek az éghajlatváltozással, az energiakérdéssel, valamint az „urbánus zöldideológiával” kapcsolatos gondolatai sokakat megbotránkoztatnak, de mindenkit el kell, hogy gondolkodtassanak.   Tovább olvasom…

Széndioxid, üvegház, éghajlat – érvek és ellenérvek – Dr. Héjjas István

A Földön, a bolygó keletkezése óta, vagyis évmilliárdok óta, folyamatosan zajlik a klímaváltozás, ez jelenleg az átlagos felszíni hőmérséklet növekedésében nyilvánul meg. A jelenséget azonban sokan az emberi tevékenységnek tulajdonítják, a melegedés okát főleg abban látják, hogy túl sok széndioxidot bocsátunk ki a
levegőbe. Ma már ezt a felfogást vallja a szakpolitikusok többsége, miközben – velük szemben – egyre több „klímaszkeptikus” tudós vonja kétségbe a klímaváltozás és a széndioxid emisszió közötti kapcsolatot, teszik ezt annak ellenére, hogy a klímaszkeptikus tábor média támogatottsága nagyon visszafogott.

A „klímaszkeptikusok” közé tartozik a világhírű magyar légkörfizikus tudós, Prof. Dr. Miskolczi Ferenc is, a NASA volt munkatársa, aki az Energiapolitika-2000 Társulat meghívására 2015. márciusban Magyarországon tartózkodott, és előadásokat tartott.

A teljes dokumentum letöltése – széndioxid-üvegház-éghajlat – PDF dokumentum

Dr. Héjjas István: Szent tehenek az energetikában

A biztonságos villamos energia ellátást egyre jobban akadályozzák egyes széles körben reklámozott, ámde tudományosan vitatható, sőt cáfolható környezetvédelmi és klímavédelmi előítéletek.
Ezek egy része nyilvános viták tárgya, ezért a közvélemény többé-kevésbé tájékozott lehet az érvekről és ellenérvekről.
Vannak azonban olyan tabu kérdések, amelyek puszta említése is szentségtörésnek számít, ezért – képletesen – ezeket akár a „szent tehenek” kategóriájába is sorolhatjuk.
Egy szent tehén azonban nem mindenütt szent tehén, ezek érvényességi köre bizonyos földrajzi régiókra jellemző.
Közülük az egyik szent tehén főleg az EU-hoz tartozik, lényege az a propaganda, hogy nem szabad széndioxidot kibocsátani, mert attól megváltozik az éghajlat.
A másik szent tehén kifejezetten magyar specialitás, mondhatni „hungarikum”, lényege abban áll, hogy Magyarországon tilos vízerőművet építeni.

Teljes dokumentum  – PDF – letöltése!

Dr. Héjjas István – Éghajlatváltozások

Dr. Héjjas István: ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOK
A Földön az éghajlat folyamatosan változik. Az utóbbi 5 millió évben nagyjából 100 ezer éves ciklusokban váltogatják egymást a jégkorszakok és a meleg korszakok. Ezt megelőzően előfordultak olyan szélsőséges állapotok, amelyeket joggal nevezhetünk globális katasztrófának, hiszen élőlényfajok tömeges kipusztulását okozták, megváltoztatva az evolúció menetét.

PDF letöltése – Eghajlatvaltozasok