Dr. Héjjas István: Tényleg létezik üvegházhatás?

2017. februárban Richard Lindzen légkörfizikus professzor petíciót intézett Donald Trump elnökhöz, indítványozva, hogy az USA lépjen ki a klímaegyezményből. A petíciót 300 nemzetközileg elismert tudós is aláírta. A petícióban kifejtették, hogy a széndioxid nem káros anyag, a növények fontos tápláléka, és nem felelős az éghajlatváltozásért. Trump elnök ezt követően határozta el, hogy valóban ki kell lépni a klímaegyezményből.

Teljes PDF: Létezik-e üvegházhatás?

Petz Ernő: A Föld C‐körfolyamata – az emberi tevékenység túlértékelése

Az elfogadottnak deklarált klímapolitika szerint a globális felmelegedést az antropogén (emberi tevékenységgel összefüggő) szén‐dioxid (CO2) kibocsátás okozza. Ennek tükrében érdemes a Földön kialakult un. C(szén)‐körfolyamattal megismerkedni, amelynek segítségével tanulmányozható a szén‐ dioxid körforgása, és azon belül az antropogén eredetű  szén‐dioxid valóságos szerepe. Kitűnő  összefoglalót, és egyben kritikai áttekintést nyújt Dr. Peter Vögele biológus cikke, amelyet segítségül hívunk a téma rövid ismertetésekor.

Forrás és PDF: a_fold_c_korfolyamata  letöltése!

Dr. Héjjas István: A nem létező üvegházhatás

Érdemes lenne elfelejteni az üvegházhatás fogalmát a földi éghajlat működésével kapcsolatban. Bolygónk atmoszférája ugyanis nem úgy működik, mint a zöldségtermesztésben használt üvegház. E kettő működési elve
beszélő viszonyban sincs egymással. Az egyetlen valóban tudományos éghajlat modell Miskolczi Ferenc elmélete, amely összhangban van a fizika valamennyi ismert törvényével, és hiteles mérési adatok támasztják alá.

Teljes dokumentum letöltése:  A nem létező üvegházhatás  PDF

A klímavédelem sátáni arca

A Klímavédelem leghatásosabb eszköze a szélsőséges időjárás narratívája. Szinte naponként halljuk, hogy a szélsőséges időjárási események (hurrikánok, tornádók, áradások, árvizek, aszályok, hőmérsékleti csúcsok, jégolvadások) egyre gyakoribbak és a klímaváltozás (pontosabban a globális felmelegedés) következményei. Ezek az állítások azonban tudományosan nem bizonyítottak. Viszont arra alkalmasak, hogy az emberekben félelmet keltsenek, ami által manipulálhatókká válnak.  Ma a klímavédelemnek ebben a manipulált állapotában van a világ. Tehát mindent meg kell tenni, hogy a felmelegedést megállítsuk, mert különben nem kerülhetők el a katasztrófák, sőt a bolygónk jövőjét kockáztatjuk – mondják a klímahívő alarmisták.

Teljes dokumentum letöltése:  PE-Energia Akadémia 150-A klímavédelem sátáni arca

Hágen András: Klímaváltozás vagy jégkorszak közi enyhülés?

Hogyan látom a klímaváltozást

Klímaváltozás vagy jégkorszak közi enyhülés?

Hágen András

Milutin Milanković a 20. században él és alkotott. A horvátországi Dálya (Dalj) községben született 1879-ben. Iskoláit Eszéken (Osijek), és Bécsben végezte. 1914-ben a feleségével együtt Budapesten tartózkodott. Még ugyanebben az évben a nemzetközi helyzet fokozódott, mert Bosznia és Hercegovina fővárosában Szarajevóban egy szerb, Gavrilo Princip nevű nacionalista, megöli a Habsburg trónörököst, Ferenc Ferdinándot. Ez épp elég indokot adott az Osztrák-Magyar Monarchiának ahhoz, hogy hadat üzenjen déli szomszédjának, Szerbiának.

Teljes cikk itt  Klímaváltozás vagy interglaciális

Dr. Héjjas István: A klíma-biznisz tündöklése és (várható) bukása

Több mint háromszáz nemzetközi hírű tudós petícióval fordult az Egyesült Államok  elnökéhez, és ebben arra kérik az elnököt, hogy az USA lépjen ki az ENSZ klímavédelmi megállapodásából. A tudósok szerint a széndioxid nem
környezetszennyező, jót tesz a növényeknek, javítja a mezőgazdasági terméshozamokat. Éppen ezért javasolják minden olyan nemzetközi egyezmény felmondását, amelyek a számos üvegház gáz közül kiemelik a többihez képest csekély hatású széndioxidot, és előírják a korlátozását.

Teljes PDF letöltése:  klimakamu-2017