Zágoni Miklós tanulmánya Miskolczi Ferenc klímaelméletéről

Ez a beszámoló annak a munkának az összefoglalása, amelyre a Magyar Tudományos Akadémiától kaptam lehetőséget, s melynek befogadó intézete az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézete (Sopron) volt. Feladataim dr. Miskolczi Ferencnek az üvegházhatás kutatása terén elért eredményei elemzésére, értelmezésére és kritikai értékelésére irányultak.

Teljes PDF letöltése: Miskolczi_Ferenc_kutatasi_eredmenyeinek_kritikai_vizsgalata

 

Petz Ernő: Eljött a számadás ideje a klíma‐és energiapolitikában

2016. július 5‐ére Angela Merkel német kancellár asszony, a klímavédelem élharcosa meghívta az európai környezetvédelmi minisztereket Berlinbe, az un. Petersbergeri klímadialógusra. Célja az volt, hogy tudatosítsa az országok képviselőivel: „eljött az igazság órája”, azaz mihamarabb teljesíteni kell a 2015 decemberében megtartott párizsi ENSZ‐ klímacsúcson vállalt klímavédelmi célkitűzéseket. Ha felfigyelünk a német szövetségi számvevőszék legújabb jelentésére, a formálódó angol Brexit utáni intézkedésekre, és az új amerikai kormány klímavédelemmel kapcsolatos szándékaira, ill. első lépéseire, akkor nem tévedhetünk: lassan elérkezik az igazság pillanata is.

Petz Ernő professzor cikke az elhibázott német energia politikáról itt letölthető:

http://energiaakademia.lapunk.hu/tarhely/energiaakademia/ dokumentumok/201701/eljott_a_szamadas_ideje.pdf

 

Vízlépcső fóbia

A rendszerváltás óta a Bős-Nagymaros ügy lezáratlan, a politikai pártok az ügyet tabuként kezelik, szőnyeg alá söprik. A szavazat maximalizáló politikai elit azóta sem képes szembe nézni a ténnyel, hogy a vízlépcső ellenes radikális zöld propaganda tíz nagy hazugságra épül, amelyek célja a jóhiszemű közvélemény szándékos félrevezetése. Nem veszik tudomásul, hogy a vízlépcső ügyben hozott szakszerűtlen politikai döntések már eddig is milyen hatalmas gazdasági és ökológiai károkat okoztak.

Letölthető az előadás: A Bős-Nagymaros ügy kivonatos szövege és a  prezentáció: Vízlépcső.